peleolit

Paleolitska pećina Badanj

Badanj je pećina i značajno arheološko nalazište smještena kod sela Borojevići, šest kilometara zapadno od Stoca. Pećina, odnosno potkapina, nalazi se u kanjonu Bregave, 45 metara iznad korita. Arheološkim ispitivanjima utvrđeno je da se radi o nalazištu iz mlađeg paleolitika tj. 13000 do 12000 pr. n. e.

Posebno značajno otkriće na ovom nalazištu je gravirani crtež u stijeni koji predstavlja najstariji spomenik umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Crtež predstavlja konja napadnutog strelicama što je tipično za regiju mediteranke umjetnosti paleolitskog čovjeka čije gravure sadrže prikaze životinja i znakove, i prvi je ovakav nalaz na istočnoj obali Jadranskog mora. Crtež je dijelom oštećen, naročito danas, vremenskim nepogodama i ljudskim nemarom. Urezan je u koso položenu površinu velikog uglačanog bloka kamena koji je odlomljen od masiva pećine. Osim gravure, u pećini su nađene i mnoge kremene i koštane rukotvorine.

Prema brojnim nalazima kostiju mladunčadi jelena (do mjesec dana starosti u periodu kad nemaju rogove) i malobrojnosti artefakata od jelenjeg roga, izvjesno je da su ovdje ljudske zajednice obitavale periodično, najviše u periodu od marta do maja. Distribucijom artefakata i životinjskih ostataka došlo se do skiciranja opće slike aktivnosti u naselju. U dnu abrija se nalazilo ognjište oko kojeg se odvijala skoro sva aktivnost stanovnika: osim pripremanja hrane, ovdje se preparirala koža, izrađivale koštane i kamene alatke i perle od jelenjeg zuba. Jelo se uz ognjište, ali i na širem prostoru abrija, gdje su se komadale životinje, i opravljale složenije alatke.

Gravura se nalazi in situ u pećini u Badnju, a sav pokretni arheološki materijal se nalazi u Prahistorijskom odsjeku Arheološkog odjeljenja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Disclaimer: This webpage was produced through a grant provided by the Regional Cooperation Council’s Tourism Development and Promotion Project, funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Mak Dizdar Foundation and do not necessarily reflect the views of the Regional Cooperation Council or the European Union.