osmanski period

Čaršija

U središtu stolačke kotline smjestila se Čaršija koja u svome središtu ima Čaršijsku džamiju s Velikom tepom. Čaršijska džamija sagrađena je 1519. godine i predstavlja najstariju poznatu veću građevinu u stolačkoj Čaršiji. Uz džamiju je bio sagrađen mekteb i oko nje podignut harem, a Čaršiju su u potpunosti strukturirali dućani oko džamije. Najznačajnija zgrada u Čaršiji bio je han, musafirhana (prenoćište) koju je podigao Silahdar Husein-paša. Stolačka Čaršija bila je mjesto središnjeg, javnog gradskog trga na kojem su se čitali fermani (carski proglasi, naredbe), vršena je javna trgovina, čitale su se ostale javne obavijesti kao što su sudske presude ili označavao poziv vojsci za ratni pohod.

Vremenom je stolačka Čaršija razvijena duž rijeke Bregave, zapadno i sjeverno od središta oko Čaršijske džamije. Mala čaršija razvila se uz Podgradsku džamiju, a Ćuprijska čaršija je razvijena oko hamama i Ćuprijske džamije. Nizovi privrednih i javnih građevina povezivali su ova tri urbana središta i tako činili stolačku Čaršiju. Unutar tako razvijene čaršije oko tri središta različite snage u strukturi grada kroz povijest su nastajale javne građevine: hamam, sahat-kula, dershana, kiraethana, mektebi i tri hana.

Disclaimer: This webpage was produced through a grant provided by the Regional Cooperation Council’s Tourism Development and Promotion Project, funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Mak Dizdar Foundation and do not necessarily reflect the views of the Regional Cooperation Council or the European Union.