osmanski period

Begovina

Begovina je stambena cjelina stolačke feudalne porodice Rizvanbegovića sagrađena sredinom 19. vijeka. Godine 1833. Hercegovina je izdvojena kao zasebna administrativna oblast unutar Osmanskog carstva, a vezirska titula dodijeljena je Ali-paši Rizvanbegoviću. Ubrzo nakon toga, Rizvanbegovići sele iz stolačke tvrđave u čaršiju, a potom izgrađuju i stambenu cjelinu Begovinu sa svim pratećim objektima. Begovina je radi zaštite od hajdučkih upada bila opasana zidom, a od eventualnih napada bila je zaštićena otvorima, puškarnicama. Cjelina je poštovala prirodni teren i potrebnu privatnosti svake pojedine obitelji.

Stambena cjelina Begovine sastoji se od četiri dijela koji ujedno predstavljaju i gradaciju prostora od javnog k intimnom, porodičnom dijelu. Prvi, javni dio cjeline jeste pristupni put, drugi dio čini ulazno, odnosno prednje ili pristupno dvorište s četiri objekta, zatim poluprivatna avlija i na kraju privatne avlije i kuće za porodični život. Treći i četvrti dio cjeline, odnosno poluprivatna avlija i porodične kuće, ograđeni su visokim kamenim avlijskim zidom, koji se proteže s tri strane cjeline. Unutar Begovine nalazio se i mekteb za školovanje djece. Objekti su povezani avlijom, odnosno vanjskim dvorištem, u kojem je bio i poseban prostor koji je služio za potkivanje konja. Rijeka Bregava razvedena je u svako dvorište stambene cjeline, a unutar avlija nalazili su se čatrnje (cisterne). U Begovini se nalazilo i pet konaka za putnike, koji su bili opremljeni banjicama, hamamdžicima. Begovina je zapaljena tokom juna 1993. godine i danas je samo djelimično restaurirana.

Disclaimer: This webpage was produced through a grant provided by the Regional Cooperation Council’s Tourism Development and Promotion Project, funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Mak Dizdar Foundation and do not necessarily reflect the views of the Regional Cooperation Council or the European Union.