osmanski period

Crkva sv. Petra i Pavla

U blizini Daorsona u selu Ošanjići, udaljenom 3 km od Stoca, nalazi se pravoslavna crkva sv. Petra i Pavla iz 1505. godine. Pretpostavlja se da naziv Ošanići ili kako ga mještani nazivaju Ošanjići, dolazi od perzijskog Hoš ana/e ili Dobri ljudi. Pred crkvenim vratima nalazi se nadgrobna ploča s natpisom vojvode Radosava Hrabrena koji je bio ktitor crkve (“A se leži vojvoda Radosav Hrabren”). Kod crkve se nalaze i dvije kamene ili sudačke stolice uklesane u žive stijene koje su suštinski simbol vlasti i ugleda feudalnog društvenog sloja. Prema narodnoj predaji služile su uglednim feudalcima da na njima sjede, obavljaju sudačke funkcije i vrše suđenje nad optuženim. Njihov značaj se ogleda u tome što se smatra da je grad Stolac svoje današnje ime dobio po ovim sudačkim stolicama.

Crkva je posvećena apostolima sv. Petru i Pavlu. Dan sv. Petra ili Petrovdan slavi se 12. jula po novom kalendaru ili 29. juna po starom (julijanskom) kalendaru. Po narodnoj predaju sv. Petar donosi toplo vrijeme da žito zrije. Oko Petrovdana u Hercegovini dospijevaju i smokve Petrovače. Nekad je bio običaj da se uoči Petrovdana pale lile od sasušene kore trešnje ili breze.

Ktitor (utemeljitelj, vlasnik) crkve bio je vojvoda Radosav iz porodice Hrabrena Miloradovića koji je i sahranjen u njenoj priprati. Razgranata porodica Hrabrena imala je velike zemljišne posjede, bogati stočni fond i svoje kmetove još za vrijeme bosanskih kraljeva. Pojedini ogranci ove porodice stanovali su u Crnićima, Dubravama, Trijebnju i Žitomislićima. Imena članova ove čuvene i dugostoljetne hercegovačke porodice zabilježena su u turskim popisnim defterima 1468-1469. i 1477. godine, koji spominju sinove vojvode Stjepana, Petra, Radoja i Vukića, kao turske timarnike.

Disclaimer: This webpage was produced through a grant provided by the Regional Cooperation Council’s Tourism Development and Promotion Project, funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Mak Dizdar Foundation and do not necessarily reflect the views of the Regional Cooperation Council or the European Union.