ANTIČKI PERIOD

Diluntum

U jugozapadnom dijelu Stoca, u mahali Podgrad, iskopani su ostaci rimskog urbanog naselja koje je imalo terme sa zgradama dekorisanim freskama i mozaicima. Izgleda da se na ovom lokalitetu nalazio rimski grad Diluntum, centar Daorsa nakon propasti helenističkog grada na Ošanićima.

Iskopavanja vršena krajem 19. stoljeća potvrdila su da se radilo o urbanom naselju od kojeg je po rasprostranjenosti, sadržaju i značaju mogla biti veća jedino Narona u blizini današnjeg grada Metkovića. Vjeruje se da je ovo naselje na Bregavi bilo municipij, čija je istočna granica otprilike jednaka s istočnom granicom ranosrednjovjekovne župe Popovo prema Tribuniji. Municipalni status Diluntum je stekao ili za vrijeme Flavijevaca ili od cara Hadrijana (2. stoljeće n. e.).

Iz ovog razdoblja otkriveno je 7 mozaika koji su jako dobro očuvani. Među ovim mozaicima ističe se prikaz Minotaura. U grupu bogatijih mozaika iz Stoca uvrštava se i primjerak s centralnim motivom osmerokuta, a očuvane su i predstave tigra, leoparda, lava, vepra i kozoroga. Stolački mozaici danas su izloženi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Disclaimer: This webpage was produced through a grant provided by the Regional Cooperation Council’s Tourism Development and Promotion Project, funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Mak Dizdar Foundation and do not necessarily reflect the views of the Regional Cooperation Council or the European Union.