Hutovo Blato

Hutovo Blato jedinstvena je submediteranska močvara. Ova zelena oaza smještena je u tipičnom kraškom ambijentu i teritorijalno pripada općinama Stolac i Čapljina. Udaljeno je petnaestak kilometara od Jadranskog mora, tako da je pod velikim utjecajem sredozemne klime. Hutovo Blato poznato je kao jedno od najvećih zimovališta ptica na području Evrope, te je zbog izuzetnog značaja, i obilja vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, 1995. godine proglašeno Parkom prirode. Visoka razina podzemnih voda utječe na pojavu stalnih i povremenih izvora i vrela. Do stolačkog dijela Hutovog blata dolazi se preko mjesta Kruševo do uvale Drijen vrelo, jednog od 6 jezera od kojih se Park sastoji. Tokom ljetnog perioda veći dio vode se povuće tako da je idealno za uživanje i piknik uz obalu i nestvaran pogled na Park i prirodno bogatstvo koje okružuje vrelo. Na prostoru Parka prirode po posljednjim istaživanjima utvrđeno je više od 600 biljnih vrsta. Od vrsta vodene vegetacije nazastupljeniji je lokvanj. Posebno bogatstvo Hutova blata predstavljaju ptice, gdje je zabilježeno 163 vrste ptica iz 39 porodica, dok vode Hutova Blata imaju 22 vrste riba iz 12 porodica, od kojih su najznačajnije vrste jegulja i šaran. Ovakva raznovrsna i bogata flora i fauna, predstavlja neiscrpnu ljepotu za istraživače i turiste.